یکشنبه 31 تیر 1403

کوچینگ

کارگاه آموزشی «بازاریابی عصبی؛ نورومارکتینگ»

اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی مدیریت ایران با همکاری انجمن‌های علمی دانشجویی مدیریت صنعتی، بازرگانی و مالی دانشگاه علامه، با مشارکت انجمن‌های مدیریت بازرگانی، صنعتی و روانشناسی دانشگاه یزد، مدیریت و کسب‌وکارهای دانشگاه تهران، و گردشگری دانشگاه تبریز، دانشگاه الزهرا و دانشگاه محقق اردبیلی، کارگاه آموزشی «بازاریابی عصبی؛ نورومارکتینگ» را برگزار می‌کند.

بیشتر بخوانید »